KÜNDIG CONTROL SYSTEMS z powodzeniem rozwija i produkuje przyrządy pomiarowe i jednostki sterujące do wytłaczania folii z rozdmuchem od 1972 roku.

Ich przyrządy do pomiaru szerokości i grubości są obecnie używane w większości zautomatyzowanych systemów rozdmuchiwania folii na całym świecie. W ich ofercie są nie tylko czujniki pomiarowe dotykowe jak i bezdotykowe, ale również rozwiązania do kontroli jakości. System Film Test pozwala sprawdzić próbkę folii poprzez jego skanowanie i analizę, a następnie otrzymać raport badanej próbki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.kundig-hch.ch/kcs/en/

Jesteśmy przedstawicielem Kündig na rynku polskim.